Privatlivspolitik

1. Ejeroplysninger

Stride IVS
Lindgreens allé 14
2300 København S
CVR: 37281824
Email: info@stride.shoes

 

2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

 

3. Formål med cookies på vores website:

At gemme dine indstillinger.

Trafikmåling og statistik.

Målretning og frekvensstyring af annoncering.

 

4. Tredjeparter med adgang til at sætte cookies

Sitet har ingen tredjeparter med adgang til at sætte cookies.

 

5. Persondata

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og vi indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

 

 

Vilkår og betingelser

 • Du skal være fyldt 15 år for at benytte Stride
 • Når du opretter en profil på Stride, skal du registrere dig med dine korrekte oplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato mv)
 • Din profil på Stride er streng personlig og må ikke udlånes eller deles med andre.
 • Du må kun have én profil på Stride.
 • Handler mellem privatbrugere på Stride er som udgangspunkt civilkøb. Dette betyder blandt andet, at køber i sådanne civilkøb som regels ikke har 14 dages returret.
 • Køber du som privat bruger en vare eller tjenesteydelse af en erhvervsbruger, har du krav på 14 dages fortrydelses ret.
 • Stride kan til enhver tid indstille eller ophæve en brugers konto, som er eller forekommer os at være I uoverensstemmelser med bestemmelser I brugerbetingelserne.
 • De sko der er tilgængelige gennem private handler på Stride, sættes til salg af brugere på Stride via annoncer/opslag. Stride er altså ikke part i private handler, men formidler blot den teknologiske forbindelse mellem køber og sælger.
 • Bud afgivet på annoncer/opslag er juridisk bindende, og du er således forpligtet til at købe og betale en vare, såfremt dit bud bliver det endelige, eller såfremt sælger acceptere dette som salgs prisen.
 • Du har selv ansvaret for at sikre dig, at de varer, du sætter til salg på Stride, ikke er i strid med den pågældende lovgivning eller bruger betingelserne af Stride. Ligeledes må du som køber ikke søge eller opfordrer andre til at sælge ulovlige vare på Stride. Endvidere har du pligt til kun at sælge varer du selv har ret til at råde over og overdrage.
 • I sager vedrørende manglende forsendelse, skal du som privat sælger, være i besiddelse af dokumentation for at varen er blevet sendt. Sendes varen forsikret vil en tilstrækkelig dokumentation være en indleveringsattest. En bon eller en almindelig kvittering fra posthuset vil ikke være tilstrækkelig dokumentation.
 • Det påhviler dig, som bruger af Stride, at indberette din skattepligtige indkomst til SKAT og Stride kan altså ikke gøres ansvarlig herfor. Såfremt din årlige omsætning overstiger 50.000 DKK skal dette meldes til SKAT. Du kan læse mere her: skat.dk
 • De generelle vilkår er udformet ud fra Dansk lovgivning. Såvel brugere som Stride er underlagt dansk rets almindelige regler.

 

 

 

1. Nærværende Aftale

1.1 Formål
Nærværende aftale er et juridisk dokument, der beskriver dine og Stride IVS’s (”Stride”, ”Vores” ”vi eller ”os”) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som Stride udbyder igennem deres smartphone applikation. Endvidere regulerer nærværende aftale visse aspekter af handler mellem dig og andre brugere af platformen .

 

1.2 Nærværende aftales virkning
Når du tilmelder dig vores tjenester, erklærer du dig samtidigt indforstået med betingelserne i nærværende aftale. Desuden bekræfter du at du er bekendt med aftalevilkårene hver gang du benytter vores tjenester. Din markering i ”Jeg har læst og accepterer betingelserne” anses derfor at udgøre en juridisk bindende aftale mellem dig og Stride.

 

1.3 Ændringer i nærværende aftale
Stride forbeholder sig retten til at ændre betingelserne og vilkårene for Stride’s tjenester. Du vil modtage en e-mail med disse ændringer såfremt de skulle forekomme.

Du kan til enhver tid vælge at opsige dit medlemskab på Stride, såfremt du ikke ønsker at acceptere de nye betingelser. Hvis du ikke ønsker at acceptere de nye betingelser har du 14-dages frist til at opsige dit medlemskab. Efter denne periode vil ændringerne træde i kræft på Stride. Ikrafttrædelsen sker og er gældende for alle aktiviteter og handler på Stride.

 

1.4 Nærværende aftales varighed
Nærværende aftale er gældende indtil denne afløses af en ny version.

 

2. Registrering

2.1 Registrering af bruger oplysninger.
Når du opretter en profil på Stride, skal du registrere dig med dine korrekte oplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato mv)

 

2.2 Ajourføring
Du er som bruger af Stride forpligtet til at sørge for at dine oplysninger altid er opdateret. Dette kan gøres i menuen min profil .

 

2.3 Kontrakthabilitet
Du skal under alle omstændigheder være i stand til at indgå kontrakter om de varer og tjenester, som du eventuelt vil byde på eller sælge. Er du over 15 år gammel har du fuldråde ret over dine egne midler og kan derfor frit benytte Stride applikationen.

 

2.4 Profil lukning
Du kan til enhver tid lukke din profil på Stride, ved at skrive til supporten så ordner vi det for dig med det samme. Du kan ikke lukke din profil, skulle du have en auktion kørende eller en endnu ikke afsluttet handel.

Anmodningen om lukning af profilen kan desuden heller ikke ske hvis du skulle have nogle mellemværende med Stride eller andre brugere på platformen.

Såfremt du har mistanke om at nogen andre end dig selv har adgang til din Stride konto, er du forpligtet til at kontakte Stride herom. Vi forbeholder os i disse tilfælde retten til at spærre din profil midlertidigt.

Stride forbeholder sig retten til at lukke din profil uden varsel skulle du have handlet i strid mod nærværende aftale.

 

3. Persondata

3.1 Data ansvarlig
Data ansvarlig er Stride IVS CVR-nr: 37281824

 

3.2 Servere
Samtlige servere der lagrer dine oplysninger står i sikret lokaler.

 

3.3 Personlige oplysninger
Når du tilmelder dig Stride, bliver de oplysninger, du afgiver ved oprettelsen og ved senere ajourføring, registret af os.

Dit rigtige navn skal fremgå på din offentlige Stride profil da dette bliver valideret igennem Facebook. Facebook har ikke adgang til nogle af dine oplysninger.

I forbindelse med pengetransaktioner via Stride, benyttes og registreres en række særlige oplysninger. Ved oprettelsen af en auktion eller ønsket om mulighed at byde på en vare, skal du oplyse kortholders navn, kortype, kortnummer samt IBAN nummer. I denne forbindelse bliver disse oplysninger ikke lagret hos Stride, men sendes videre til betalingsgateway Stripe. Stripe krypterer disse oplysninger og opbevarer dem sikkert så de ikke kan læses af andre end stripe. Stripe er PCI-certificeret, hvilket betyder at stripe overholder sikkerhedsreglerne fra VISA/Mastercard

 

3.4 Behandling af personlige oplysninger
Stride anvender dine personlige oplysninger, når du logger ind på Stride appen. Ydermere anvender Stride dine personlige oplysninger når du opretter eller byder på en annonce. Endvidere benytter Stride visse oplysninger til brug for statistiske beregninger. Dertil benyttes oplysningerne til at tilpasse vores indhold og reklamer til dine interesser.

Stride opbevarer dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for, at Stride kan overholde sine forpligtelser over for dig samt sine forpligtelser i henhold til den enhver tid gældende lovgivning. Ved anmodning om sletning af brugerkonto fra brugeren til Stride , vil brugerens personlige oplysninger efter 3 måneder blive arkiveret i henhold til arkivlovens bestemmelser. Hvis brugeren, der anmoder om at få sin brugerkonto slettet, har uløste supportsager, vil fristen for overførsel til arkivering først begynde at løbe, ved afslutningen af sidst åbne supportsag.

 

3.5 Videregivelse
Stride videregiver på intet tidspunkt dine oplysninger til tredjeparter, medmindre du har givet dit personlige og forudgående samtykke hertil. Stride kan dog videregive oplysninger, såfremt dette er os pålagt i henhold til lovgivning eller på en retshåndhævende eller offentlig myndigheds forlangende.

Når du handler via Stride, giver du automatisk samtykke til, at der udveksles navn, adresse, postnummer, by, e-mailadresse og telefonnummer mellem køber og sælger.

 

3.6 Medlemsdiskretion
Du erklærer dig indforstået med ikke at gøre brug af oplysninger vedrørende andre brugere, hvortil der er adgang fra Stride’s tjenester, eller som du får oplyst fra Stride eller en anden bruger, ud over til at indgå og afslutte handler.

 

3.7 Cookies
For at optimere Stride, benytter vi cookies. Cookies er et lille stykke information, som gemmes på din computer og sendes til Stride, hver gang du besøger sitet. Her gemmes nogle af dine tidligere valg på sitet, således at din oplevelse af Stride bliver mere personlig. Du kan altid selv slette dine cookies via indstillingerne i din internetbrowser, men i så fald vil dine indstillinger gå tabt.

 

4. Annoncer

4.1 Lovlighed
Du skal være opmærksom på, at indholdet af alle annoncer, det være sig selve varen, varebeskrivelsen samt enhver aktivitet eller kommunikation, der foretages i forbindelse med private handler, skal være i overensstemmelse med såvel dansk lovgivning som Stride’s regler i øvrigt.

 

4.2 Billeder
Når du tilføjer billeder til dine annoncer på Stride indestår du for, at disse billeder er dine egne og således ikke krænker andres rettigheder.

Endvidere accepterer du, at Stride har ret til at anvende billederne i anden kommerciel sammenhæng, herunder til brug i Stride’s nyhedsbrev.

 

4.3 Links og henvisninger til andre hjemmesider
Det er ikke tilladt at linke eller henvise til egne eller andres hjemmesider i annoncer oprettet på Stride.

 

4.4 Lukning af annoncer
Stride undersøger ikke på forhånd de varer eller tjenester, der er tilgængelige via oprettede annoncer, men Stride forbeholder sig retten til at lukke en annonce eller flytte denne til en anden kategori, end den hvori annoncen er oprettet.

 

4.5 Opbevaring af annoncer
Vi opbevarer både åbne og lukkede annoncer i vores database til brug for, hvis Stride på et tidspunkt skulle blive pålagt i henhold til lovgivning, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed at udlevere disse (se nærmere herom under punkt 3.5). Stride er ikke ansvarlig for, når annoncer dukker op ved søgning på søgemaskiner på internettet.

 

4.6 Advarsel om bedrageri
Du kan via Stride Support indberette private handler til os, som ser ud til at krænke retmæssige immaterielle rettigheder, gældende lovgivning eller Stride’s regler i øvrigt. Du kan også til hver en tid flagge dette opslag ved at trykke på flag knappen.

 

4.7 Reklamering på andre brugeres salgsannoncer
Det er ikke tilladt at reklamere for salg af egne varer på andre brugeres salgsannoncer, eller henvise til, at en vare kan købes billigere et andet sted, end hos den pågældende sælger. Dette vil medføre en advarsel fra Stride, samt en sletning af kommentaren. Flere advarsler kan i værste tilfælde medføre karantæne eller bortvisning fra Stride.

 

5. Reklame

5.1 Nyhedsbrev
Som bruger modtager du Stride’s nyhedsbrev ugentligt. Nyhedsbrevet kan indeholde reklamer fra andre virksomheder. Stride kan endvidere benytte den af dig opgivne e-mailadresse til at udsende meddelelse om opdateringer, informationer mv.

Stride videregiver ikke dine oplysninger til brug for reklame fra andre virksomheder, jf. nærmere herom under punkt 3.5, medmindre du har givet samtykke hertil.

Ønsker du ikke at modtage Stride Nyhedsbrev, kan dette afmeldes.

 

6. Ansvar og almindelige betingelser

6.1 Immaterielle rettigheder
Du anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende Stride tjenester ejes af Stride IVS. Du må ikke gøre brug af disse immaterielle rettigheder eller Stride’s tjenester, undtagen i den udstrækning det er nødvendigt for at udføre handler på den måde, det er forudsat i nærværende aftale.

 

6.2 Advarsler og karantæne
Stride Support kan tildele advarsler og – ved flere overtrædelser – karantæne, såfremt der handles i strid med nærværende aftale eller Stride’s regler i øvrigt.

 

6.3 Misbrug af Stride’s tjenester
Stride forbeholder sig retten til at indstille eller ophæve en brugers konto, som er eller forekommer os at være et brud på bestemmelser i nærværende aftale, herunder at der er blevet givet falske registreringsoplysninger eller sket anden misbrug af Stride’s tjenester, eller såfremt Stride vurderer brugeren som uønsket, samt til at indstille eller ophæve noteringer og handler forbundet med sådanne konti. Personer, hvis konto er indstillet eller ophævet, må ikke tilmelde sig Stride’s tjenester på ny uden forudgående samtykke.

 

6.4 Manglende adgang til Stride
Stride kan ikke garantere, at det til enhver tid er muligt at opnå adgang til Stride, da appen indimellem kan være utilgængelig. Der kan være tale om såvel en planlagt midlertidig lukning eller et teknisk nedbrud, og Stride kan i den forbindelse ikke kan gøres ansvarlig for den manglende adgang, brugerne måtte opleve.

 

6.5 Følgeskader
Stride er ikke erstatningsansvarlig over for dig eller tredjemand for indirekte skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, hvordan det end måtte være forårsaget (hvad enten som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af nærværende aftale eller på anden vis), selvom et sådant tab eller en sådan skade kunne forudses af Stride, eller Stride var gjort opmærksom på, at muligheden derfor forelå.

 

6.6 Told, moms og afgifter
Køber du en varer i et land uden for EU, skal du være opmærksom på, at du som køber kan blive opkrævet told, moms eller andre afgifter. Du kan læse mere her.

 

6.7 Force majeure
Stride er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til nærværende aftale, som skyldes faktorer, som Stride ikke er herre over, og som Stride ikke med rimelighed burde have forudset.

 

7. Handler

7.1 Private handler:
Dette er handler mellem dig og andre brugere (private eller erhvervsdrivende) på Stride hvor du kan sælge og købe varer til og af andre brugere ved aftale om handel. I disse handler er Stride ikke aftalepart, og Stride fungerer således udelukkende som online markedsplads. Alle private handler er omfattet af købeloven, og du skal være opmærksom på, at retsstillingen kan variere, afhængigt af om der er tale om forbrugerkøb eller civilkøb.

 

7.2 Retningslinjer for handler
Du og enhver anden bruger anerkender ved nærværende aftale, at Stride ikke påtager sig ansvaret for sælger og købers adfærd i de private handler, eller for de varer, som sælger udbyder til salg eller levering, uanset om sælger er privat eller erhvervsdrivende. Stride indtræder ej heller i en given brugers forpligtelser, såfremt brugeren ikke opfylder disse..

 

7.3 Ændringer i handler
Stride forbeholder sig retten til at lukke, forlænge eller annullere en handel, hvis Stride finder det juridisk påkrævet eller teknisk velbegrundet, herunder såfremt der foreligger tekniske vanskeligheder, som du, Stride eller en anden bruger har oplevet på Appen. Såfremt det er praktisk muligt, giver vi dig på forhånd et rimeligt varsel om alle sådanne skridt.

 

7.4 Behandling af tvister mellem køber og sælger
Du kan både som køber eller sælger, oprette en sag, såfremt du oplever problemer efter en gennemført handel. Straks en sag er oprettet i supportsystemet, vil din modpart få besked om dette via en mailhenvendelse. I har herefter mulighed for at finde frem til en løsning indbyrdes, og fremkomme med alle væsentlige argumenter i sagen. Er det efter 7 dage i dialog ikke lykkedes jer at finde en acceptabel løsning, kan du vælge at sende sagen videre til Support.

 

7.5 Afgørelse
Bliver sagen eskaleret til Stride Support, vil der blive truffet en endelig afgørelse inden for 7 dage. Afgørelsen vil blandt andet blive truffet på baggrund af dansk lovgivning, herunder især købelovens regler. Derudover vil dialogen forud for sagens eskalering have betydning, samt den dokumentation der måtte være blevet fremlagt i sagen, herunder den pågældende annoncebeskrivelse samt billeder. Afgørelsen vil endvidere blive truffet i overensstemmelse med de bestemmelser der fremgår af pkt. 7.6 om dokumentation.

 

7.6 Dokumentation
I sager vedrørende manglende forsendelse, skal du som privat sælger være i besiddelse af dokumentation for at varen er afsendt.  Såfremt en bestemt forsendelsesform er aftalt indbyrdes, er du som sælger forpligtet til at sende i overensstemmelse hermed. Sendes varen u forsikret vil tilstrækkelig dokumentation være en indleveringsattest. En bon eller almindelig kvittering fra posthuset, vil ikke kunne betragtes som gyldig dokumentation for at varen er afsendt.

 

7.7 Tidsfrister
Såfremt sagen vedrører manglende modtagelse af salgsgenstanden, skal sagen være oprettet senest 120 dage efter handlens gennemførelse via Stride
Ved sager vedrørende væsentlige mangler og kopivarer, skal sagen oprettes senest 1 måned efter varens modtagelse.

 

7.8 Ansvar
Hvad enten du er køber eller sælger i en pågældende sag, er du forpligtet til at efterleve de afgørelser Stride Support træffer, efter at en sag er blevet eskaleret. Såfremt en afgørelse medfører et krav om tilbagebetaling, skal tilbagebetaling ske med det samme til modparten. Manglende vilje til at efterkomme en afgørelse, kan medføre spærring af brugerkontoen og bortvisning fra Stride.

Såfremt du er uenig i en afgørelse, kan du indbringe en klage til Forbrugerklagenævnet eller domstolene, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Du vil dog fortsat være forpligtet til at efterleve afgørelsen indtil sagen er endelig afgjort.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her –http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail: info@Stride.shoes.

 

7.9 Ratings
Stride’s rating system er lavet for at brugerne af Stride kan føle sig trygge med de handler de fortager på platformen. Det er krævet af både bruger og sælger at rate den anden part efter en gennemført handel. Dog er det valgfrit at tilknytte en kommentar til ratingen. Man kan ikke rate en bruger uden at man har handlet med denne. Denne rating er tilknyttet brugerens private personlige profil og er synlig for andre brugere på platformen. Her bliver gennemsnittet af alle ratings vist under billedet af den pågældende bruger. Det er ikke muligt at klage over sin rating da denne bliver bestemt af andre brugere og Stride er ikke forpligtet til at undersøge rating sager.

 

8. Generelle Bestemmelser

8.1 Stride’s rolle
De varer, der er tilgængelige gennem private handler, sættes til salg af brugere på Stride via annoncer. Aftalens vilkår, aftaleindgåelsen samt alle andre aspekter af aftalen, er underlagt dansk rets almindelige regler. Stride er således ikke part i private handler, idet Stride alene stiller de tekniske hjælpemidler til rådighed til gennemførelse af sådanne handler.

 

8.2 Betaling og levering fra brugere
Alt betaling mellem brugere på Stride’s platform skal forgå igennem platformens betalings gateway Stripe. I øjeblikket en bruger byder på en vare på Stride’s platform er dette en juridisk bindende aftale. Når en auktion er færdig eller buy-it-now prisen er budt bliver det aftalte beløb trukket fra købers konto og sælger får adresse og leveringsdetaljer oplyst automatisk. Sælger kan efterfølgende følge med i forsendelsen på coolrunner.dk. Når varen når frem til køber skal denne godkende handlen inden for 12 timer og pengene vil herefter blive frigivet til sælgers konto af betalings gatewayen Stripe.

 

8.3 Administrationsgebyr
Stride tager 5 % af alle afsluttet handler som et administrationsgebyr for at facilitere forbindelsen mellem køber og sælger. Dette beløb bliver tillagt købers endelige pris automatisk og vil kunne ses på den endelige pris betalt.
8.4 Annullering af handler
Hver enkel bruger er indforstået med, at Stride er berettiget til at trække en handel tilbage, som – ud fra oplysninger, som vi har modtaget fra tredjepart eller andre medlemmer – ser ud til at være en misligholdelse af nærværende aftale.

 

8.5 Returret
Skulle køber være utilfreds med varen sendt bedes køber melde dette til Stride. Stride vil herefter vurderer om der har været nogle misvisende informationer in annoncen. Skulle Stride give køber medhold skal køber sende varen tilbage til sælger og vil herefter modtage sin betaling tilbage. I sager som denne vil den tabende sag skulle betale leveringsomkostningerne for sagen. Stride vil stadig tage 5 % i administrationsgebyr.

 

9. Stride Coins

9.1 Stride Coins
Stride Coins kan optjenes ved at refererer nye brugere til Stride, samt ved at købe og sælge på Stride’s platform. Disse bliver overført automatisk til din personlige profil såfremt dine refereret venner opretter en profil hos Stride. Disse vil kunne blive transformeret til lodder som du kan bruge i bi-weekly Stride raffels. Her kan du vinde sko, gavekort mv. Disse kan aldrig byttes til rigtig valuta og kan ikke byttes i mellem parter på platformen.

 

10. Stride’s ansvar

10.1 Stride’s ansvar
I det omfang loven tillader det, accepterer du at friholde Stride og Stride’s medarbejdere for ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med private handler. Stride er ej heller ansvarlig for den adfærd, en bruger måtte udvise på appen.

 

10.2 Ansvarsfraskrivelse
Selvom det er forbudt, kan det hænde, at der afgives oplysninger eller udvises anden adfærd, der er upålidelig, i strid med lovgivningen, eller som på anden måde er en misligholdelse af brugernes forpligtelser i henhold til nærværende aftale, og i disse tilfælde kan Stride ikke holdes ansvarlig.

 

11. Betingelser og vilkår for sælger

11.1 Sælgers vilkår og betingelser
De kontraktmæssige betingelser og vilkår i deres helhed, som skal være gældende mellem køber og sælger i forbindelse med en handel, er dem, der er nærmere angivet af sælger, hvad enten skriftligt eller på anden måde. Pligten til at underrette køberen om disse betingelser og vilkår påhviler sælgeren og ikke Stride.

 

11.2 Nøjagtighed af varebeskrivelse
Du skal beskrive de varer eller tjenesteydelser, der står på den varebeskrivelse, som du stiller til rådighed gennem Stride tjenester, nøjagtigt, og du er ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i dine beskrivelser. Mærkevarenavne eller andre angivelser af oprindelse eller fabrikat, som du tager med på din varebeskrivelse, skal være fuldstændig nøjagtige og må ikke kunne vildlede andre brugere.

 

11.3 Sælgers ejendomsret
Du indestår som sælger af enhver vare eller tjeneste på Stride for, at du har den fuldstændige ejendomsret over varen eller tjenesten, samt at du er berettiget til at overdrage denne ejendomsret til køber.

 

11.4 Forbud
Som sælger er du ansvarlig for at sikre, at hverken salget af selve varen, varebeskrivelsen i annoncen eller andetsteds, eller nogen aktivitet eller kommunikation, som du foretager i forbindelse med private handler,

1) krænker immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person
2) er et brud på gældende lovgivning, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet
3) er falsk, upålideligt, vildledende, anstødeligt eller nedsættende
4) er af pornografisk karakter

 

11.5 Fortrydelsesret
Handler sælger uden for sit erhverv, således at der er tale om et civilkøb, finder dansk rets almindelige regler herom anvendelse, hvilket blandt andet betyder, at køber ikke har 14 dages returret.

 

11.6 Indberetning til SKAT
Det påhviler til enhver tid dig som bruger at indberette din skattepligtige indkomst fra Stride til SKAT. Stride kan således ikke tilpligtes at indberette en bruger til SKAT, ligesom Stride ikke kan holdes ansvarlig i relation til en brugers skattemæssige forhold.

Overstiger din årlige omsætning 50.000 kr., skal dette meldes til SKAT. Læs mere her: www.skat.dk

 

12. Betingelser og vilkår for køber

12.1 Bud
Du skal som køber være opmærksom på, at alle bud, der gives på sælgers annoncer eller andetsteds, som udgangspunkt er juridisk bindende..

 

12.2 Opsøge ulovlige handler
Det er som køber ikke tilladt at søge at handle med varer, der er opført på Stride’s liste over ulovlige varer, herunder kopivarer.

 

12.3 Forbud
Som køber er du ansvarlig for at sikre, at al aktivitet eller kommunikation, som du foretager i forbindelse med private handler, ikke

1) krænker immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person
2) er et brud på gældende lovgivning, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet
3) er falsk, upålideligt, vildledende, anstødeligt eller nedsættende
4) er af pornografisk karakter

13. Version

13.1 Version
Nærværende vilkår og betingelser for brugen af Stride og Stride’s tjenester erstatter de tidligere vilkår og betingelser og træder i kraft den 1. Maj 2016.

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/maivi.dk/stride/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
UA-69724962-1